Misja

Misja firmy:

Nasze kluczowe wartości to piękno i dobro. Celem działalności Photo CC jest zdobycie niezależności finansowej, która pozwoli na szerzenie dobra i piękna w innych obszarach życia.

W ramach odpowiedzialności społecznej firma poczuwa się do troski o dobro osób wykluczonych społecznie. W szczególności osób bezdomnych i osób z niepełnosprawnością.